Životní pojištění

Informativní stránky o životním pojištění

Při uzavírání životního pojištění se pojišťovna zavazuje zaplatit jistou částku pojištěnému v době nezbytného léčení, za hospitalizaci následkem úrazu, trvalé následky či v případě úmrtí (zaplatit oprávněnému). Pojištěný je zase povinen, za toto životní pojištění, platit pojišťovně v pravidelných intervalech.

Životní pojištění

V čem mi životní pojištění pomůže

Životní pojištění představuje pro pojištěného a případně jeho okolí jistý pocit jistoty, že pokud nastane nějaká nepředvídaná situace týkající se úrazů pojištěného budou mít i nadále finanční prostředky. Zejména pokud je rodina závislá na přijmech dotyčného člověka či tento člověk pracuje v rizikovém prostředí je dobré, aby měl uzavřené životní pojištění. Zároveň při různých úvěrech je buď podmínkou nebo doporučením uzavření životního pojištění, aby se pojištěný nedostal do situace, kdy nebude schopen splácet své závazky.

Výhoda v souvislosti s daněmi

Při splnění podmínek stanovujících zákonem je životní pojištění daňově uznatelné a to maximálně do dvanácti tisíc za rok.

Určitě jste někdy chtěli nebo potřebovali vědět komu patří určitý pozemek či stavba, pokud to chcete zjistit navštivte také katastr nemovitostí nahlížení který Vám poskytne hledané informace. Pokud nevíte číslo stavby může být pro vás užitecný web katastrální mapy a procházení v nich.

Druhy pojištění

Na trhu nalezneme velké množství nabízených životních pojištění. Počínaje u čistě rizikových pojistek přes kombinované možnosti pojištění až po pojištění pro zhodnocení svých prostředků.

Životní pojištění rizikové - nejzákladnější typ pojištění, pojištění proti smrti a jiným smluvně dohodnutým událostem.

Životní pojištění kapitálové - kromě krytí rizik se zde také spoří

Investiční ž. pojištění - vyšší zhodnocení prostředků než u kapitálového ž. pojištění

Důchodové ž. pojištění - cílem tohoto pojištění není krýt riziko, ale zajišťuje vyšší finanční jistoty při dožití.

Flexibilní životní pojištění - umožňuje měnit poměr pojistné ochrany a zhodnocováním finančních prostředků

Nabídky pojišťoven životního pojištění jsou různé a proto něktéré pojišťovny můžou toto pojištění nazývat různými názgy či některé jeho druhy samostatně. Je to individuální nabídka dané pojišťovny a záleží na jejich rozhodnutí. Autor si vyhrazuje právo na chyby a mylné uvedení v textu.

Image: Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net Nejedná se o oficiální stránky žádné pojišťovny. Vyhrazujeme si právo na omyl a neneseme žádnou odpovědnost za jedná podle informací uvedených na těchto stránkách.